Контакти | Мапа сайту
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

 

 

 
 
 
 

Хто на сайті

На даний момент 15 гостей на сайті

АвторизацияНеурядова мережа Глобального екологічного фонду в Україні

Історія становлення

Неурядова мережа Глобального екологічного фонду (ГЕФ) була створена у травні 1995 року в результатів прийнятого рішення Радою ГЕФ щодо започаткування формального діалогу і партнерства між неурядовими організаціями з усього світу та Секретаріатом ГЕФ, Радою ГЕФ та Асамблеєю ГЕФ, а також іншими різноманітними агенціями-партнерами.

Неурядову мережу ГЕФ утворюють акредитовані організації ГЕФ, чия робота у сфері довкілля та сталого розвитку відповідає принципам та мандату діяльності ГЕФ.

Діяльність Неурядової мережі ГЕФ (далі — Мережа ГЕФ) контролюється Координаційним Комітетом, який складається з відповідальних осіб від різних географічних регіонів та представників організацій корінних народів. Робота Мережі координується вибраною Центральною контактною особою та контролюється глобальним Координаційним Комітетом.

Центральна контактна особа для Східноєвропейського та Центральноазійського регіону
Для регіону Східної Європи та Центральної Азії (до якого входять такі країни, як Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Україна, Узбекистан) Центральною контактною особою було обрано Кавказьку екологічну неурядову мережу.

Мета

Основна метою діяльності мережі є об’єднання зусиль та розбудова партнерства шляхом поширення інформації про місію ГЕФ та Програми малих грантів (ПМГ), її цілі та діяльність, а також отримання інформації про питання та завдання від організацій громадянського суспільства на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Бачення
Динамічне громадянське суспільство та участь громад з метою збереження та захисту навколишнього природного середовища. Місцеві дії – глобальна користь.

Місія
Посилити співробітництво між громадянським суспільством та ГЕФ шляхом розширення участі, формування політики та стимулювання діяльності. Забезпечення участі громад у проектах з охорони довкілля; поширення обізнаності про глобальні стратегії охорони довкілля, сталого розвитку серед місцевого населення та інших партнерів. Допомога у впровадженні глобальних екологічних «РІО» конвенцій на місцевому рівні.

Ключові сфери

 • Біорізноманіття
 • Зміна клімату
 • Міжнародні води
 • Деградація землі

Цілі

Ціль 1 ПІДВИЩИТИ РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЗАХИСТІ ГЛОБАЛЬНОГО НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Підтримка поширення поінформованості про глобальні екологічні питання
 • Поширення досвіду і найкращої практики щодо глобальних екологічних питань
 • Посилити внесок громадянського суспільства у переговорний процес та впровадження Конвенцій
 • Посилення спроможності громадянського суспільства щодо глобальних екологічних питань шляхом залучення до діалогу, підготовки політики на місцевому, національному, регіональному і глобальному рівнях

ЦІЛЬ 2 ПОСИЛИТИ РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ШЛЯХОМ РОЗШИРЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ І ГЕФ

 • Підтримка поширення програм і діяльності ГЕФ серед громадянського суспільства
 • Посилення залучення громадянського суспільства до участі в проектах ГЕФ, які впроваджуються в межах України, регіону і на глобальному рівнях
 • Підтримка доступу місцевих громад та організацій громадянського суспільства до ГЕФ ресурсів через програму малих грантів та інших проектів, що фінансуються ГЕФ
 • Забезпечення вагомого внеску у підготовці політики, плануванні та оглядів ГЕФ в Україні

ЦІЛЬ 3 ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ГЕФ-ПМГ

 • Розширити спроможність мережі ГЕФ-ПМГ
 • Сприяти активному членству організацій громад та інших зацікавлених представників громадянського суспільства
 • Покращити спілкування мережі НУО і залучення коштів для України

Членство в Мережі

Мережа ГЕФ складається з організацій громад та громадських організацій, зацікавлених у посиленні співпраці з ГЕФ та залученні передового досвіду, фінансових та технічних ресурсів для підтримки діяльності, направленої на збереження та відтворення біорізномініття, а також на покращення добробуту і життя людей. Мережа ГЕФ підтримує діяльність, що відповідає пріоритетам ГЕФ у сфері охорони довкілля, а саме: біорізноманіття, зміни клімату та адаптації, захисту міжнародних вод, попередження деградації земель, зменшення впливу стійких органічних забруднювачів.

Організації, які набули членства у Мережі, можуть бути присутніми на нарадах з питань співпраці з ГЕФ і зустрічах з урядовими координаторами ГЕФ. Набуваючи членство у мережі, організації будуть отримувати оновлену інформацію щодо діяльності ГЕФ та Мережі. Також час від часу їх будуть інформувати про фінансування та можливості інституційної спроможності, про зустрічі та події ГЕФ. Вони матимуть можливість робити свій внесок у процес підготовки політики ГЕФ та піднімати будь-які питання, які потребують вирішення, відповідно до процедур ГЕФ або імплементувати через їхніх відповідних контактних осіб. Вони також матимуть можливість контактувати та обмінюватись досвідом з іншими членами Мережі та брати участь у заходах Мережі.

Членство в Мережі надає виключну можливість для організації зробити свій внесок для кращого фінансування і здобутків, що стосуються ГЕФ. Активна участь організації може вплинути на фінансування та політику на національному, регіональному та міжнародному рівнях і забезпечити ширші можливості співпраці для організації.

Крім того, членство в Мережі є 100% безкоштовним та надає доступ до більшої кількості ресурсів, які можуть відкрити нові можливості та дозволить організації здійснювати свою діяльність більш ефективно задля збереження глобального довкілля.

Кодекс поведінки
Члени Мережі ГЕФ-НУО дотримуються наступних правил, включаючи:

 • Сприяти підготовці та впровадженню політики та програм ГЕФ в Україні.
 • Обмінюватися досвідом з іншими членами Мережі та системи ГЕФ.
 • Брати відповідним чином участь в діяльності, організованій Мережею.
 • Підтримувати свій статус неприбуткової організації, а також рівень діяльності та залучення у діяльність, що стосується ключових сфер ГЕФ.

Критерії відбору щодо членства
Критеріями відбору щодо набуття членства є наступні:

 • Організація повинна мати статус неприбуткової.
 • Охорона навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів повинні бути однією із важливих цілей діяльності організації.
 • Організація повинна мати статутний документ щодо своєї діяльності та бути зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства.
 • Організація повинна мати успішний досвід щодо управління в сфері охорони навколишнього природного середовища, що має відношення до однієї та/або більше «ключових сфер» наведених вище.
 • Бажання і можливість сприяти роботі Мережі.
 • Організація повинна дати згоду виконувати зобов’язання для членів, включаючи надання сприяння підготовки та впровадження політики та програм ГЕФ, а також обмін досвідом з іншими членами Мережі.

Процедура подання заявки на членство
З метою набуття членства в Мережі, організації, які зацікавлені стати членами, повинні подати заявку, заповнену за відповідною формою, та необхідні документи адміністратору мережі. Форма заявки додається (Додаток 1).

Всі заявки повинні бути подані разом із супровідним листом, підписаним уповноваженою посадовою особою НУО, що підтверджує її інтерес стати членом. Разом із заявкою подається інформація про компетенцію організації та її відповідність роботі ГЕФ. В цій інформації повинні бути виокремлені сфери ГЕФ, до яких ця компетенція належить.

Заявка та супровідні матеріали повинні містити:

 1. заповнену відповідним чином аплікаційну форму – заявку на членство;
 2. супровідний лист;
 3. копію останнього Річного звіту (або звіту про діяльність);
 4. копію рішення про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій;
 5. у разі можливості та бажання, додаткову інформація на ваш розсуд (наприклад список впроваджених проектів, організованих тренінгів та освітні події, будь-які інші важливі досягнення тощо).

 

 


Останні новини

Конкурс від Фонду Кличко "Еко-ідеї зі всього світу 2014"
РОЗПОЧАТО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КОНКУРС НА КРАЩІ ІДЕЇ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ КУЛЬТУРНОЇ... _________________________
До уваги громадських організацій!!!!!
Додаткові можливості фінансування для організацій громадянського суспільства (англійською мовою) Open application process ... _________________________
20-21 травня в Ботанічному саду ім.Ак.Фоміна пройшла Ярмарка знань Програми малих грантів ГЕФ
Принцип Програми малих грантів Глобального екологічного фонду «Локальні дії –... _________________________
 
  Розробка та підтримка сайта Інтернет агенція ArtRis © 2011